STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PINOKIO" powstało w 2003 roku z inicjatywy nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a od lutego 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO"

KRS 0000174927

Sprawozdania z lat 2011-2016 

kliknij w ikonkę PDF

Dokumentacja za rok 2017

kliknij w ikonkę PDF

Dokumentacja za rok 2018

Dokumentacja za rok 2019

kliknij w ikonkę PDF

kliknij w ikonkę PDF

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „PINOKIO” W LATACH 2003-2009

Dzięki Stowarzyszeniu „Pinokio” nie tylko święta niepełnosprawnych wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego były radośniejsze, a corocznie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony z klasą. W naszym Ośrodku także na co dzień widać efekty podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw.

 Stowarzyszenie „Pinokio” zrealizowało szereg działań pielęgnujących kociewskie tradycje oraz wartości kulturalne, można wymienić tu m.in. „Rowerowy Rajd Śladami Baśni Kociewskiej”, realizację zadania „Piękno krajobrazu i bogactwo naszej małej ojczyzny” oraz imprezy integracyjne „Akademia Kociewska”. Ponadto uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dzięki Stowarzyszeniu „PINOKIO” mogli także brać udział w niecodziennym biciu rekordu podczas imprezy integracyjnej o zasięgu miejskim pod nazwą „Wzór haftu kociewskiego malowanego na płótnie – bicie rekordu” .

Kolejnym zadaniem zrealizowanym z inicjatywy Stowarzyszenia „PINOKIO” były dwie edycje międzyszkolnego konkursu informatycznego „Pomysł na wycieczkę po Starogardzie Gdańskim” oraz „Legendy Starogardu i okolic w fotografii i opowieściach znanych ludzi”. Gimnazjaliści naszego Ośrodka mogli stanąć do zdrowej rywalizacji ze starogardzkimi  gimnazjalistami i wykazać się umiejętnościami informatycznymi. Konkursy takie jak te, szczególnie o zasięgu międzyszkolnym nie tylko promują nasz Ośrodek, ale przede wszystkim przełamują stereotypy i ukazują mocne strony osób z niepełnosprawnością.

      Na szczególną uwagę zasługują zajęcia hipoterapii oraz terapeutyczne półkolonie letnie „Wakacje z przygodą” organizowane z ramienia Stowarzyszenia, które prowadzimy od 2009r. Uczniowie Ośrodka mogą wszechstronnie się rozwijać dzięki dodatkowym formom terapii. Mogą przeżywać przygody, rozwijać własne zainteresowania i spełniać marzenia. To właśnie Stowarzyszenie „PINOKIO” pozwala naszym niepełnosprawnym wychowankom brać aktywniejszy udział w różnorodnych imprezach, uroczystościach oraz wyjazdach o charakterze integracyjnym. Dzięki tym działaniom Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne mogą wyjść z cienia, pokazać swój potencjał, aktywnie spędzać czas i dobrze się bawić

DZIĘKI DZIAŁANIOM STOWARZYSZENIA
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO"
UCZNIOWIE NASZEGO OŚRODKA
AKTYWNIE SPĘDZAJĄ CZAS,
ROZWIJAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA,
REALIZUJĄ MARZENIA ....

Rozwiń

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „PINOKIO” W 2010R.

W roku 2010 Stowarzyszenie „Pinokio” zorganizowało kolejne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wśród ciekawych inicjatyw podjętych przez Stowarzyszenie „Pinokio” w roku 2010 należy wymienić:

– Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych powiatu starogardzkiego – Bajka terapeutyczna poruszająca tematykę osób niepełnosprawnych – „Bajka skrzydłami dzieci” (termin: 08.03 – 05.05.2010 r.)

Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych powiatu starogardzkiego – Bajka terapeutyczna poruszająca tematykę osób niepełnosprawnych – „Bajka skrzydłami dzieci” (termin: 08.03 – 05.05.2010 r.)

 

Celem międzyszkolnego konkursu dla szkół podstawowych było wykorzystanie terapeutycznego wpływu bajek w procesie wychowania. Podjęto również działania na rzecz integracji uczniów szkół podstawowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształtowania tolerancyjnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.  Podczas wspólnego wyjazdu do Teatru Miniatura w Gdańsku na przedstawienie „Szalone zoo” oraz spotkania podsumowującego konkurs, zwiększyła się świadomość na temat problemów osób niepełnosprawnych. Rezultatem konkursu było także wydanie 10 księgozbiorów bajek terapeutycznych i przekazanie ich do bibliotek szkół podstawowych powiatu starogardzkiego.

 

Projekt edukacji plastyczno-artystycznej „Doświadczam, tworzę i zmieniam moje otoczenie” (termin: marzec – czerwiec  2010r. ).

Projekt pozwolił niepełnosprawnym wychowankom na kontakt ze sztuką oraz stworzył możliwość twórczego przekształcania tak wspaniałego tworzywa jakim jest glina podczas warsztatów ceramicznych,  co  przyczyniło się do rozwoju potencjału i możliwości ruchowych naszych wielorako niepełnosprawnych uczniów. Mozaika wykonana przez wychowanków zdobi korytarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie i przypomina nie tylko o 60-leciu naszego Ośrodka, ale przede wszystkim ukazuje potencjał tkwiący w niepełnosprawnych wychowankach. 

 

 

 

III Akademia Kociewska Impreza integracyjna „Krańcem południowego Kociewia” – (termin: 06.05.2010 r.)

Akademia Kociewska pozwoliła na pełną integrację uczniów szkół specjalnych z uczniami szkół masowych poprzez podejmowanie wspólnych działań artystycznych, rozbudzenie u dzieci niepełnosprawnych zainteresowań własnymi korzeniami, swoją „małą ojczyzną”, rewalidacyjny wpływ piosenki i muzyki na młodzież niepełnosprawną. Uczestnicy zadania poznali piękne miasto na Kociewiu – Świecie, zwiedzili stary młyn w Gruchnie i poznali osadę mennonicką w Chłystkowie. Podczas zajęć warsztatowych poznali  piosenki kociewskie i haft świecki. Podsumowaniem przeprowadzonej imprezy integracyjnej było wręczenie wszystkim uczestnikom pamiątkowej kartki tematycznej III Akademii Kociewskiej i wspólne biesiadowanie przy ognisku.

 

 

 

Hipoterapia jako naturalna metoda rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – (termin: 06.04 – 25.06.2010 r.)

Głównym celem tego zadania realizowanego przez Stowarzyszenie „Pinokio” było przywrócenie dzieciom niepełnosprawnym sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. W zajęciach hipoterapii brała udział 16 osobowa grupa dzieci wraz z rodzicami. Udział w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą hipoterapii przyniósł uczestnikom wiele korzyści. Efektem uczestnictwa dzieci w zajęciach było zaspokojenie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej i spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą, relaksacja i poprawa samopoczucia dziecka, poprawa komunikacji ze światem zewnętrznym oraz poprawa koordynacji, orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała.

„60 - tka na wesoło” impreza podsumowująca obchody 60 – lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim (termin: 01.03 – 30.06.2010 r.)

Działania związane z obchodami 60 -lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim pozwoliły osobom niepełnosprawnym na zwiększenie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze oraz wspólnej zabawie. Prowadzone były długofalowe zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne. Wpłynęły one na wszechstronny rozwój uczniów, zwiększyły ich aktywność oraz rozwinęły umiejętności współdziałania. Podczas obchodów 60 – lecia szkoły uczniowie zaprezentowali przygotowane spektakle, tańce, występy muzyczne

Jednym z istotnych działań Stowarzyszenia „Pinokio” w 2010r. było zorganizowanie letnich półkolonii terapeutycznych „Wakacje z przygodą” (termin: 28.06.- 08.07.2010r.).

W  wypoczynku o charakterze terapeutycznym w miejscu zamieszkania uczestniczyło 36  dzieci – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim z niepełnosprawnością sprzężoną, z dysfunkcją narządu ruchu- poruszające się na wózku lub z pomocą innych osób, z zaburzeniami komunikacji słownej, ADHD, zaburzeniami zachowania, z głębszym upośledzeniem umysłowym. Gdyby nie zorganizowane półkolonie terapeutyczne, większość dzieci, z uwagi na swoją niepełnosprawność oraz trudną sytuację materialną ich rodzin, nie mogłyby uczestniczyć w innych formach zorganizowanego wypoczynku i musiałyby wakacje spędzić w domu.

Każdego dnia uczestnicy półkolonii zapewnione mieli liczne atrakcje. Pierwszego dnia wzięli udział w wyjeździe do leśniczówki we Szpęgawsku, gdzie mieli okazję poznać piękno i tradycje Kociewia, ponadto spędzili bezpiecznie czas nad jeziorem w Zdunach. Drugi dzień spędzili m.in. na kąpieli w jeziorze w Twardym Dole oraz wzięli udział w leśnych podchodach. Kolejnego dnia odbył się wyjazd na Półwysep Helski, gdzie wychowankowie spędzili miło czas nad morzem oraz w fokarium. Następny dzień półkolonii spędzono w Fojutowie na placu zabaw oraz zwiedzono akwedukt. Kolejna wycieczka odbyła się do ZOO w Gdańsku, ponadto byliśmy także w McDonaldzie. Wiele atrakcji i wrażeń niepełnosprawnym dzieciom zapewniły kolejne wycieczki do Kalwarii Wielewskiej oraz Wdzydz Kiszewskich. Podczas wypoczynku uczestnicy półkolonii mogli skorzystać także z zajęć hipoterapii oraz mieli zapewnione codzienne posiłki (śniadania oraz obiady). Zrealizowane działanie „Wakacje z przygodą” przyczyniło się do zaktywizowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zmiany ich postaw, zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez różnorodne metody i formy takie jak: wycieczki, zajęcia w terenie, hydroterapię, zajęcia twórcze, różnorodne zabawy i elementy socjoterapii osiągnięto pozytywne rezultaty: poprawę funkcjonowania uczestników w zakresie rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego. Stworzono im warunki do ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego, dostarczono niezapomnianych wrażeń. Osiągnięto poprawę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, mających problemy z przestrzeganiem norm i zasad. Uczestnicy mieli okazję także poznać piękno i tradycję regionu. Rozbudzono w nich ciekawość poznawczą oraz przyczyniono się do rozwoju ich zainteresowań. Uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych, w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, pozwoliło dzieciom niepełnosprawnym na wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości. Zrealizowane zadanie „Wakacje z przygodą” miało charakter innowacyjny, z uwagi na specyfikę uczestników półkolonii terapeutycznych – dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Jego realizacja wynikała z potrzeb uczestników – osób z mniejszymi szansami, które są dyskryminowane ze względu na niepełnosprawność, mają ograniczone umiejętności społeczne, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Podjęte działania w ramach „Wakacji z przygodą” przyczyniły się do integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, zbudowania w  świadomości społecznej pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymienione zadania zrealizowane w 2010r. wzbogaciły dorobek Stowarzyszenia „Pinokio” o kolejne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, jednocześnie przyczyniły się do wzrostu jakości oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Starogardzie Gd. 

Podjęte działania przyczyniły się do wyrównania szans osób niepełnosprawnych, zagwarantowały realizację ich praw, jednocześnie edukując społeczeństwo i kształtując pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością.

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
Please reload

43828683_1245809302227181_42797366118239

FOLLOW US:

  • Google+ B&W
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W

© 2023 by Funeral Home. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now