TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Nasze działania mają na celu pomoc dziecku w funkcjonowaniu: 

  • w społeczeństwie - poprzez polepszenie jego umiejętności komunikowania się, wyrażania potrzeb i uczuć, rozumienia innych ludzi; 1.

  • w społeczności szkolnej - w nauce czytania i pisania, z którą mowa jest ściśle związana 


Podczas zajęć zajmujemy się: 
- diagnozą oraz tworzeniem indywidualnych programów terapii logopedycznej;
- nauczaniem mowy, przygotowaniem dziecka do nauki mowy lub komunikacji niewerbalnej (obrazkowej); 
- rozwijaniem mowy i myślenia poprzez wzbogacenie słownictwa i doskonalenie rozumienia mowy; 
- nauką używania prawidłowych form gramatycznych; 
- korygowaniem istniejących wad mowy i wymowy.


W jaki sposób pracujemy? 

Zajęcia prowadzone w gabinecie terapii logopedycznej obejmują: 
- żmudne, czasochłonne, wymagające wielkiej cierpliwości, ale niezbędne, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne prowadzone najczęściej przy lustrze; 
- gry i zabawy wspomagające prawidłowe oddychanie; 
- pracę z wykorzystaniem układanek edukacyjnych, kart pracy, gier własnego pomysłu przygotowanych dla indywidualnego ucznia, rozwijających rozumienie mowy i myślenia dzieci, posługiwanie się mową, kształtujących prawidłową wymowę; 
- ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych, wspomagające kształtowanie prawidłowej percepcji słuchowej i rozwój mowy, umożliwiające łączenie nauki wymowy z nauką czytania i pisania; 
- wspomaganie płynnej mowy i prawidłowej wymowy głosek przy pomocy stymulatora logopedycznego; 
- ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona, logorytmiki, ruchu rozwijającego W. Sherborne; 
- wprowadzenie systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej.


Z kim pracujemy? 
Podczas zajęć spotykamy się z dziećmi mającymi problemy z porozumiewaniem się (np. dzieci z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia). 
Są to: 
- małe dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju; 
- dzieci w wieku przedszkolnym; 
- uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum ze wskazaniami do terapii logopedycznej 
Logopedzi: 
- Dorota Szufrajda 
- Aneta Olszta 
- Małgorzata Krzyżyńska 
- Anna Kozakiewicz

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący