P r z e d s z k o l e

Do grup przedszkolnych uczęszczają dzieci

w wieku od 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze.

W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje pięć grup przedszkolnych: 3 grupy dla dzieci z autyzmem oraz 2 grupy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W grupie przedszkolnej współpracuje nauczyciel i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści, m.in: rehabilitant, psycholog, pedagog, logopeda;terapeuta integracji sensorycznej.

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
-Janusz Korczak-

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

 

 

 

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Każdy przedszkolak posiada Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce.

Dodatkowo dzieci przedszkolne mają prawo do korzystania z dodatkowych zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

celem naszej pracy jest :

 • stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,

 • poprawa jego nieharmonijnego rozwoju,

 • poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,

 • poznanie reguł bycia w grupie-jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,

 • doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,

 • rozwój umiejętności poznawczych,

 • rozwój sprawności i dynamiki ruchowej,

 • rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • poprawa koncentracji uwagi,

 • poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,

 • poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję- siebie i innych,

 • wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.

 • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
godło_powiat.png
organ prowadzący

FOLLOW US:

 • Google+ B&W
 • Facebook B&W
 • LinkedIn B&W

© 2023 by Funeral Home. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now