GIMNASTYKA KOREKCYJNA

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

"Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia nie tylko postaw fizycznych, lecz także, a często głównie, psychicznych i moralnych" powiedział Maciej Demel. 
Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch podporządkowany został celom terapeutycznym. 
Stosowane tu ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała. Zdecydowana większość dzieci ma zaburzenia w statystyce ciała. 


Zaburzenia występujące u dzieci to w szczególności: 
- wady postawy ciała 
- zniekształcenie statyczne kończyn (koślawość, szpotawość, płaskostopie) 
- wyraźnie obniżona sprawność fizyczna. 

Żeby pomóc tym dzieciom w korygowaniu ich wad prowadzone są w naszym Ośrodku zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
Treści, metody i formy pracy uwzględniają ogólne założenia programowe wychowania fizycznego obowiązujące na danym etapie kształcenia i wychowania dostosowując do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności, wieku, płci i zaleceń lekarskich. Podstawową zasadą postępowania z wadami postawy jest indywidualizacja. 
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne są niezbędne do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci, muszą być prowadzone od początku edukacji szkoły, jeżeli taka potrzeba istnieje. 
Dzięki ćwiczeniom korekcyjno-kompensacyjnym poprawia się ogólna sprawność dziecka, niwelowane są wady postawy we wczesnym okresie ich powstawania co gwarantuje odniesienie sukcesu w pełnym usprawnieniu dziecka. 
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne zapobiegają powstawaniu poważnych wad rozwojowych, pozwalają na pełne uczestnictwo w różnych sferach życia.
Gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną obejmuje się uczniów zakwalifikowanych na podstawie szczegółowych badań lekarskich i bilansów zdrowia do grupy dyspanseryjnej. 

Uczniów z trwałymi uszkodzeniami i zaburzeniami statyki ciała oraz uczniów zdolnych do zajęć w-f z ograniczeniami zalicza się do GRUPY KOREKCYJNEJ Z SYMBOLEM "K". 

Uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie wieku rozwojowego i rozwoju motorycznego zalicza się do - GRUPY KOMPENSACYJNEJ Z SYMBOLEM "K2". 
Uczniów z niektórymi zaburzeniami w stanie zdrowia np. przewlekłe choroby dróg oddechowych (astma), padaczka, niektóre przypadki trwałego uszkodzenia narządów ruchu, długotrwałe zwolnienia lekarskie z zajęć w-f z powodu chorób i urazów, które ograniczają jego udział w zajęciach zalicza się do GRUPY KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNEJ Z SYMBOLEM "K3". 
Kwalifikacji dzieci i młodzieży do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dokonuje lekarz a w przypadkach szczególnych lekarz specjalista np. ortopeda. Kwalifikacji dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną dokonuje nauczyciel w-f na podstawie obserwacji ucznia, wyników testów sprawności fizycznej, sprawdzianów. 

 

W naszym Ośrodku mamy salę do korekcji wad postawy. Uzupełnieniem jest boisko i łąka przy szkole. Sala, w której prowadzi się zajęcia odpowiada określonym wymaganiom. 
Posiada przyrządy obowiązkowe tj.: 
- drabinki, 
- ławeczki szwedzkie, 
- materace, 
- równoważnie, 
- rowery rehabilitacyjne, 
- stepery, 
- przybory: 
    * piłki lekarskie od 1-3kg, 
    * ciężarki, 
    * szarfy, 
    * krążki, 
    * laski do 100cm, 
    * piłki ćwiczebne równej wielkości 
- wyposażenie dodatkowe, czyli lustra i gładką podłogę, która jest podstawowym przyrządem ćwiczebnym. 
Czas trwania zajęć wynosi dla dzieci przedszkolnych 30 min a dla szkolnych 45 min. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. 
RODZICU PAMIĘTAJ! 
Przed rozpoczęciem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej poproś lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem: 
1) o szczegółową pisemną informację o rodzaju i stopniu stwierdzonych zaburzeń 
2) o informację na temat przeciwwskazań dotyczących niektórych ćwiczeń lub zajęć 
3) o inne zalecenia. 

Do osobistego wyposażenia ćwiczącego dziecka należy: strój(spodenki, koszulka). 
Dziecko ćwiczące w zespole jest zaznajamiane z istotą swej wady, wskazaniami i przeciwwskazaniami. 
Każde dziecko posiada swój własny zestaw ćwiczeń domowych. 
Rodzice mogą uczestniczyć w lekcji otwartej gdzie uczą się opanowania przez dziecko ćwiczeń w domu. 
Instruktaże dla rodziców prowadzi się w trybie indywidualnym lub względnie jednorodnych grupach: obejmują one ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu ale i przeciwwskazania i zalecenia ujęte w systemie 24-godzinnym. 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA TO ŚWIETNA ZABAWA A NIE ŻMUDNE ĆWICZENIA!

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący