Wczesna, kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka, rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci. 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe, wielospecjalistyczne i intensywne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi nieodpłatne  zajęcia  z udziałem rodziców na terenie placówki organizowane są od 4 do 8 godzin w miesiącu. Dyrektor Ośrodka obejmuje dziecko WWRD na podstawie wniosku rodziców oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Cele Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

  1. Dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo występujących zaburzeń

  2. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowego jego poznawania, rozumienie zachodzących w nim zjawisk

  3. Wykorzystanie przez dziecko potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych

  4. Dostrzeganie mocnych stron dziecka

  5. Udzielanie pomocy rodzicom dziecka w tworzeniu jak najlepszych warunków dla jego rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy, wskazówki do pracy w domu)

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności.

 

Prowadzone są następujące zajęcia:

 

 - logopedia, neurologopedia, surdologopedia

- hydroterapia

- usprawnianie ruchowe i fizjoterapia

- muzykoterapia i rytmika

- integracja sensoryczna

- terapia behawioralna

- terapia pedagogiczna

- terapia psychologiczna

- terapia ręki

- zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

aby obejrzeć galerię-kliknij w małe zdjęcie

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący