INFORMACJE DLA RODZICA

dokumenty do pobrania, wnioski, skierowania dostępne są w zakładce "druki do pobrania"

 OPŁATY ZA OBIADY

Szkoła przyjmuje opłaty za obiady do 10 dnia każdego miesiąca

również w formie przelewów

na nr konta bankowego

Konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gd. 

nr: 74 8340 0001 2002 0008 2426 0014

Do SOSW może być przyjęte dziecko, które posiada:

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

- Skierowanie Starosty Powiatu Starogardzkiego do kształcenia specjalnego w SOSW w Starogardzie Gd.

Wraz ze skierowaniem do Ośrodka, wymagana jest następująca dokumentacja:

- odpis aktu urodzenia

- oświadczenie o miejscu zamieszkania

- dokumenty szkolne (np.ostatnie świadectwo szkolne do wglądu itp.)

- karta zdrowia

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada)

- numer PESEL

- 2 fotografie

- podanie o przyjęcie do internatu ( w przypadku gdy dziecko ma przebywać w internacie)

Przy zapisywaniu dziecka do Ośrodka zalecany jest kontakt z niżej wymienionymi osobami w sprawie:

1. Dyrektor SOSW Maria Kłos (pok.nr 6) - zapisanie dziecka.
2. Sekretariat (pok.nr 6) - wniosek o skierowania (można pobrać również ze strony),  

    legitymacje, zameldowanie, zaświadczenia dla urzędów.
3. Wice-dyrektor Teresa Łotoczko (pok.nr 39) - zapisanie do klasy/zespołu.
4. Pedagodzy szkolni Barbara Burandt-Rutkowska, Anna Wachnik (pok.nr 43) - dojazd, 

    dożywianie, ulgi i uprawnienia, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.
5. Pielęgniarka szkolna Ilona Palmowska (pok.nr 26) - karta zdrowia ucznia, informacje

    dotyczące stanu zdrowia dziecka, zażywanych leków, itp.
6. Wice-dyrektor Zygmunt Michna (pok.nr 41) - Zapisanie do szkoły  

    ponadpodstawowej, praktyki zawodowe, badania lekarskie medycyny pracy.
7. Psycholog szkolny Izabela Wierzba (pok.nr 29)

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący