projekty międzynarodowe w naszym ośrodku

Od kilku lat w naszym ośrodku realizowane są projekty międzynarodowe oparte na współpracy i wymianie międzynarodowej. Jest to fantastyczna forma kształcenia umiejętności komunikacyjnych, wspaniała lekcja tolerancji dla odmienności kultury, języka i obyczajów a dla uczniów niezapomniana przygoda!

Realizacja tych projektów to również ogromny wysiłek nauczycieli zaangażowanych w działania projektu. Inspiratorką

i koordynatorką wszystkich zagranicznych partnerskich projektów jest w naszej szkole p. Agnieszka Gołębiewska-nauczycielka j.angielskiego.

Współpraca ze szkołami z Anglii, Belgii i Niemiec została nawiązana podczas seminarium kontaktowego dla szkół specjalnych

w Alden – Biesen w 2004 roku.

Tam powstał zarys programu, mającego na celu edukację europejską, uświadomienie uczniom, że nie są jedynymi podopiecznymi szkół specjalnych oraz podkreślenie, że zgodnie z definicją słowa „specjalny” są oni wyjątkowymi jednostkami.

Każdy kolejny rok projektu miał na celu wykonanie przez uczniów jakiegoś zadania.

W pierwszym roku było to stworzenie flagi reprezentującej kraj, region i szkołę. Flagi te zostały połączone w jedną, symbolizującą nasz projekt.  Drugi rok upłynął pod znakiem działań kulinarnych – każda szkoła nagrywała wideo z charakterystycznym dla swojego kraju śniadaniem, po czym dokonano wymiany filmów i porównania upodobań kulinarnych w różnych krajach. Jak się okazało – to kolejna rzecz, jaka nas łączy... Trzeci rok – to zbieranie wypowiedzi uczniów

i nauczycieli zaangażowanych w udział w realizacji projektu, przesyłanie zdjęć ze wspólnych spotkań. Powstała z tego broszurka podsumowująca trzyletni projekt i będąca doskonałą dokumentacją przebiegu projektu.

Poza głównymi zadaniami projektu przeprowadzano szereg innych akcji: wymiana e-maili, wysyłanie listów w własnoręcznie zdobionych kopertach, wymiana uczniowskich rękodzieł, rozgrywki szachowe on-line (zakończone przeprowadzeniem międzynarodowego turnieju szachowego, który nota bene wygrali nasi uczniowie)

Każdego roku projektowego odbywały się dwa spotkania robocze mające na celu podsumowanie przebiegu projektu, zaplanowanie dalszych zadań oraz poznanie specyfiki pracy w poszczególnych szkołach będących partnerami Ośrodka w projekcie. Spotkania odbyły się w Peterborough, w Altenburgu, w Antwerpii, w Brukseli i dwa razy

w naszym Ośrodku. Spotkania te wypełnione były spotkaniami, warsztatami oraz grami terenowymi, dzięki którym można było poznać wyżej wymienione miasta.

Ostatnie spotkanie, kończące nasz projekt odbyło się w Brukseli. Uczniowie i nauczyciele Ośrodka zwiedzili Parlament Europejski i brali udział w konferencji z belgijskim europarlamentarzystą. To wydarzenie wywarło na wszystkich uczestnikach wielkie wrażenie i umocniło w nich poczucie bycia równoprawnymi członkami wielkiej wspólnoty.  Bycia „Eurogwiazdami” – „Eurostars”.

SOKRATES 2005-2006

Więcej informacji

w zakładce SOKRATES

W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy projekt Comenius Wielostronne Partnerstwo Szkół zatytułowany "Praca z dr EUOz."

Projekt Comenius miał na celu promowanie 

i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

w obszarze edukacji, poznanie edukacyjnych systemów w innych krajach, spotkania z ludźmi o innej mentalności poprzez działania interaktywne, w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele. Współpracowaliśmy z pięcioma państwami partnerskimi - Niemcy, Czechy, Belgia, Turcja

i Chorwacja.

Więcej informacji o projekcie w zakładce COMENIUS

comenius 2013-2015

Z dniem 1 września 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczął realizację projektu "Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ . Łączny czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy, w związku z czym termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2018 roku. Działaniami w ramach projektu objęta zostanie grupa 16 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gd. prowadząca zajęcia w szkole przyszpitalnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.  W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 wizyty nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim do Friedrich-Elvers-Schule w Heide -

Więcej informacji w zakładce ERASMUS+

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach realizowanych w ramach projektu na stronie : www.erasmuswsosw.jimdo.com

Erasmus + 2017 / 2018

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący