TERAPIA MANUALNA

Program terapii manualnej w Ośrodku nie ogranicza się do wąskiej sfery usprawniania dłoni dziecka.
Ćwiczenia takie w oderwaniu od innych sprawności nie miałyby sensu.
W zakres tej terapii wchodzą, poza usprawnianiem motoryki małej:
- działania na receptory dotykowe,
- rozwijanie procesów orientacyjno-poznawczych,
- myślenia, koordynacji wzrokowo ruchowej,
- sfery emocjonalno-uczuciowej jak również samodzielności i samoobsługi.
Oddziaływanie na różne sfery ze szczególnym uwzględnieniem motoryki małej daje lepsze efekty oraz możliwości pracy z dzieckiem

Cele terapii manualnej to:
- kompleksowe wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej),
- rozwijanie umiejętności komunikowania się,
- zaspokajanie potrzeby aktywności dziecka,
- budzenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych związanych z działalnością twórczą dziecka,
- podniesienie samooceny dziecka,
- rozwijanie samodzielności i samoobsługi.

Z zajęć korzystają szczególnie dzieci uczęszczające do zespołów edukacyjno-terapeutycznych, dzieci objęte edukacją wczesnoszkolną, dzieci z przedszkola specjalnego oraz dzieci objęte opieką Ośrodka Wczesnej Wspomagania Rozwoju.
Ośrodek posiada salę do terapii manualnej zaopatrzoną w komputer ze specjalistycznymi programami, narzędzia do masażu dłoni (przyrządy, olejki zapachowe), materiał potrzebny do prac plastycznych, itp.

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący