PROGRAM AKTYWNOŚCI CH.KNILLA

Metoda ta może okazać się kluczem do każdego dziecka, bez względu na jego możliwości

i stan psychofizyczny.
Stosowana jest zarówno w terapii indywidualnej, jak i przy nawiązywaniu kontaktu

z dzieckiem, rozbudzaniu sprawczości pozytywnej oraz kształtowaniu orientacji

w schemacie ciała i rozwijaniu poczucia tożsamości.
Plusem tej metody jest również efekt orientacji w czasie oraz przewidywania kolejnych czynności uzyskany dzięki wprowadzeniu określonej muzyki (prowadzenie wyraźnie strukturalizowanych sesji).

Pracując tą metodą terapeuta zwraca szczególną uwagę na stany i uczucia dziecka, szanuje jego wolę oraz adekwatnie reaguje na nie, nawet powodując tym samym zmiany w strukturze sesji.
Metoda ta może okazać się szczególnie pomocna w trakcie zajęć terapii indywidualnej, szczególnie z dziećmi autystycznymi, agresywnymi, autoagresywnymi i wycofanymi.  

  • Facebook Basic Square
Archiwum wiadomości
43828683_1245809302227181_42797366118239
dziennik.jpg
godło_powiat.png
organ prowadzący